Start order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE POCE17061506HCS plastic spinner 2018-12-17 ~ Đã xác minh
CE CE LCS Wireless Earphone 2019-12-17 ~ Đã xác minh
FCC FCC TCB wireless earphone 2020-11-16 ~ Đã xác minh
CE CE Mini Humidifier 2022-05-26 ~ Đã xác minh
CE CE electric heater 2022-11-11 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
bluetooth headphone ZL 2019 3 0046651.8 bluetooth headphone APPEARANCE_DESIGN 2019-12-23 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
YZTEK TMZC36209597D01T191030 YZTEK Consumer Electronics>>Earphone & Headphone & Accessories>>Earphones & Headphones 2019-09-27 ~ 2029-09-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này